BN'L - EMN MAHMUT KEMAL NAL VAKFI
 
ANASAYFA
27. Umumi Heyet Toplantısı

 

Muhterem Efendim,

 

Vakfımızın Umumi Heyet Toplantısı 28 OCAK 2017 Cumartesi günü saat: 13.30 da Vakıf Merkezimizin bulunduğu, Mercan Mahallesi Şeker Ahmet Paşa Sokak No: 3 İbnül-Emin İş Hanı Kat: 5 Beyazıt / Fatih / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin müzakere ve karara bağlanması için teşrifleriniz zaruridir.

Nisabın sağlanamaması, Vakıf hizmetlerinin aksamasına sebep olacağından behemehâl toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarım.

                                                                   

                                                                                            Faruk SAVUR

                                                                                             Vakıf Başkanı

 

GÜNDEM :

 

1.-  Açılış

 

2.-  Divan Heyetinin seçilmesi ve Divan Toplantı Zaptını imzaya yetkili kılınması.

 

3.-  2016 yılı Faaliyet ve Mali Raporuyla Murakabe Raporunun okunması.

 

4.-  Faaliyet ve Mali Raporun müzakeresi.

 

5.-  Mütevelli ve Murakabe Heyetlerinin ibrâları.

 

6.-  2017 yılı için hazırlanan Bütçenin okunarak müzakere ve kabulü için oya sunulması.

 

7.-  Vefat nedeniyle açık bulunan Umumi Heyet’e üye seçilmesi.

 

8.-  Üç sene müddetle görev yapacak Mütevelli Heyeti, Murakabe Heyeti ve Eğitim Heyeti için seçim yapılması

 

9.-  Dilek ve temenniler.

 

10.-  Kapanış.

 

 

 
ARALIK AYI BURSLARI

1-) BURSİYERLERİMİZİN ARALIK AYI BURSLARI  HESAPLARINA YATIRILMIŞTIR.

2-) BURSİYERLERİMİZİN          HESAPLARINI          KONTROL          EDİP  Bu mail adresi spam botlara kar korumaldr, grebilmek iin Javascript ak olmaldr     veya      Bu mail adresi spam botlara kar korumaldr, grebilmek iin Javascript ak olmaldr      MAİL ADRESİNE BURSUNU ALDIĞINA DAİR BİLGİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR.

 
İBN'ÜL-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI

Vakfın kurucusu, Vâkıf İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İNAL Bey 1870 – 1957 yılları arasında yaşamış, kendi kendini yetiştirmiş, hayırla anılması gereken nadir şahsiyetlerdendir. Keskin zekası ve dikkati, şaşırtıcı hafızası, yorulmak bilmez çalışkan bir kişiliğe sahip şahsiyetti.

1.- Vakıf, Merhum İBNÜ'L – EMİN MAHMUT KEMAL İNAL’in bizzat 3 Haziran 1955 tarihinde yazdığı <VASİYETNAME> ile tesis edilmiştir.

 2.- Vasiyetname, İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliğinin 27.12.1957 gün ve <Tereke 957/60, Esas ve 957/127 karar sayılı> tenfiz ilâmı ile tenfiz edilmiştir.

 3.- Tenfiz ilâmı <Tesis’in tescili> İstanbul 3 Asliye Hukuk Hakimliğinin 2.11.1963 tarih ve 963/730 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir..

Devamn oku...
 

KUTLU DOĞUM


Kabir Ziyareti

SAAT

İBN'UL EMİN

HAYATI
ESERLERİ
VASiYETNAME

ÜYE GİRİŞİ


Kayp Parola?

İbn'ül Emin Mahmut Kemal İnal Hazretleri

DUYURU

Her sene okutulan Hatm-i Şeriflerden almak için vakfımızla irtibata geçebilirsiniz. Hatimlerin duası her sene geleneksel olarak Ramazan-ı şerif ayında Kadir Günü yapılmaktadır.

VAKIF BAŞKANI

Anketler

Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 

Kimler Sitede