?BN'ÜL - EM?N MAHMUT KEMAL ?NAL VAKFI
 
ANASAYFA
UMUMİ HEYET TOPLANTISI

Muhterem Efendim,

Vakfımızın Umumi Heyet Toplantısı 18 OCAK 2020 Cumartesi günü saat: 11.00 da Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, Numara 44 Eyüpsultan / İstanbul Adresinde yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin müzakere ve karara bağlanması için teşrifleriniz zaruridir.

Nisabın sağlanamaması, Vakıf hizmetlerinin aksamasına sebep olacağından behemehâl toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarım.                                                                     

                                                                           Ahmet Samet YAPAR

                                                                                  Vakıf Başkanı

GÜNDEM :

1.-  Açılış

2.-  Divan Heyetinin seçilmesi ve Divan Toplantı Zaptını imzaya yetkili kılınması.

3.-  2019 yılı Faaliyet ve Mali Raporuyla Murakabe Raporunun okunması.

4.-  Faaliyet ve Mali Raporun müzakeresi.

5.-  Mütevelli ve Murakabe Heyetlerinin ibrâları.

6.-  2020 yılı için hazırlanan Bütçenin okunarak müzakere ve kabulü için oya sunulması.

7.-   Vefat nedeniyle münhal bulunan Umumi Heyet’e üye seçilmesi.

8.-   Vakıf Senedindeki tadilat ve ilaveleri içeren taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9.-   Üç sene müddetle görev yapacak Mütevelli Heyeti, Murakabe Heyeti ve Eğitim Heyeti için seçim yapılması. 

10.-   Dilek ve temenniler.

11.-   Kapanış.

 
İBN'ÜL - EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI

Vakfın kurucusu, Vâkıf İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İNAL Bey 1870 – 1957 yılları arasında yaşamış, kendi kendini yetiştirmiş, hayırla anılması gereken nadir şahsiyetlerdendir. Keskin zekası ve dikkati, şaşırtıcı hafızası, yorulmak bilmez çalışkan bir kişiliğe sahip şahsiyetti.

1.- Vakıf, Merhum İBNÜ'L – EMİN MAHMUT KEMAL İNAL’in bizzat 3 Haziran 1955 tarihinde yazdığı <VASİYETNAME> ile tesis edilmiştir.

2.- Vasiyetname, İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliğinin 27.12.1957 gün ve <Tereke 957/60, Esas ve 957/127 karar sayılı> tenfiz ilâmı ile tenfiz edilmiştir.

3.- Tenfiz ilâmı <Tesis’in tescili> İstanbul 3 Asliye Hukuk Hakimliğinin 2.11.1963 tarih ve 963/730 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir..

 

Devamını oku...
 

KUTLU DOĞUM


Kabir Ziyareti

SAAT

İBN'ÜL - EMİN

HAYATI
ESERLER
VASIYETNAME

ÜYE GİRİŞİ


Kayıp Parola ?

Ä°bn'ül Emin Mahmut Kemal Ä°nal Hazretleri

DUYURU

Her sene okutulan Hatm-i Şeriflerden almak için vakfımızla irtibata geçebilirsiniz. Hatimlerin duası her sene geleneksel olarak Ramazan-ı Şerif ayında Kadir Günü yapılmaktadır.

Anketler

Sitemizi Nasıl Buldunuz?
 

Kimler Sitede