ANASAYFA arrow EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Vakfımız, insanlığa hizmeti gaye edinmiş ve Vâkıf’ımızın 23 Haziran 1955 tarihli Vasiyetnamesi ile İBN’ÜL – EMİN MAHMUT KEMAL İNAL TESİSİ olarak kurulmuş ve 1967 yılında mer’iyete giren 903 sayılı Kanunla tesis müessesesi ilga edilmiş, yerine (VAKIF) Müessesesi ihdas edilmiş olup; 1980 yılında Bakanlar Kurulunca Vergi muafiyeti tanınarak umumi menfaatlere hâdim bir hayır kurumu olarak tanınmaktadır.

                  Çağımızın değişen dünyasında kendine maddi ve manevi açıdan iyi yerler bulabilecek, sorumluluk alabilen, takım ruhu ile hareket edebilen, üreten, paylaşmayı, sorgulamayı ve araştırmayı kendine şiar edinen, sağlıklı ve özgür düşünebilen, doğru kararlar alabilecek, sağduyulu, sosyal yönleri güçlü, insanlığında ve tabiatında var olan insani değerleri koruyup; bilgiyle süsleyen, yapısını koruyabilecek meslekî ve akademik donanıma sahip, mutlu bireyler yetiştirecek, toplumun gelecekteki beklentilerine cevap verebilecek, milli ve manevi değerlerle bezenmiş ve bu değerlere sahip çıkacak, onları âtideki kuşaklara aktarma görevini üstlenecek ve bu özelliklerini bilim ve kültürle zenginleştirecek geleceğin bireylerinin yetişmesi için uğraş vermekteyiz.

                  Vakfımız, İlmin ve eğitimin önemine inanmış, bu sahada hizmeti kendisine şiar edinmiştir. Kuruluşundan bu yana, hiçbir ayırım yapmadan dinini, milletini ve vatanını seven çalışkan, başarılı, üreten ve girişimci binlerce öğrenciye burs, kitap ve yurt temini hususunda yardımlarını sürdürmektedir.

                  Bu çalışmalarımızın yanında, imkânlarımız nispetinde bursiyer öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek maksadıyla, Vakıf Merkezinde, bilâ ücret, Vakfımız tarafından, Eminönü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 2005 yılından bu yana MİLLİ° EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA’LI Bilgisayar, Osmanlıca, Arapça ve İngilizce ve Okuma Yazma kursları düzenlenmiştir.

Peygamberimiz (S.A.V.) “insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.” buyuruyor.

 Bizlerde bu kısa ömrümüz elverdiği müddetçe, insanlığa faydalı olmak için, hayırlı ilim ve hayırlı eser bırakabilecek nesillerin yetişmesi için gayret sarf etmekteyiz.