ANASAYFA arrow İBN'UL EMİN arrow ESERLERİ
İBN'ÜL - EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI

Vakfın kurucusu, Vâkıf İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İNAL Bey 1870 – 1957 yılları arasında yaşamış, kendi kendini yetiştirmiş, hayırla anılması gereken nadir şahsiyetlerdendir. Keskin zekası ve dikkati, şaşırtıcı hafızası, yorulmak bilmez çalışkan bir kişiliğe sahip şahsiyetti.

1.- Vakıf, Merhum İBNÜ'L – EMİN MAHMUT KEMAL İNAL’in bizzat 3 Haziran 1955 tarihinde yazdığı <VASİYETNAME> ile tesis edilmiştir.

2.- Vasiyetname, İstanbul 13. Sulh Hukuk Hakimliğinin 27.12.1957 gün ve <Tereke 957/60, Esas ve 957/127 karar sayılı> tenfiz ilâmı ile tenfiz edilmiştir.

3.- Tenfiz ilâmı <Tesis’in tescili> İstanbul 3 Asliye Hukuk Hakimliğinin 2.11.1963 tarih ve 963/730 sayılı kararı ile gerçekleştirilmiştir..

 

4.- Tesis, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesince tescil edildikten sonra fiilen 16.2.1957 tarihinde hizmete başlamıştır. 5.- 903 sayılı Kanun ile otomatikman Vakfa inkılâp etmiştir. 6.- Vakfımız, Bakanlar Kurulunun 2.9.1980 tarih ve 8/1576 sayılı kararnamesi ile vergiden muaf sayılmıştır. Vakfımız, umumi menfaatlere hadim bir vakıf olduğundan, lütfedeceğiniz nakdi yardımlarınızı gider olarak gösterebilirsiniz. Vâkıf, Beyazıt’taki ahşap köşkünü umumi hayriyeye tahsis etmiştir. Mâil-i inhidam olan bu bina daha sonra yıktırılarak yerine, kendi adı ile anılan İBN’ÜL - EMİN İŞ HANI yaptırılmıştır. VAKIF HİZMETLERİMİZ Vakfın gaye maddesi istikametinde, bugüne kadar yaptığı ve yapacağı bazı hizmetler kısaca şunlardır. 1.- Bu iş hanından Vakfımıza isabet eden % 40 kira hissesi geliri ve hayırseverlerin yardımlarıyla kuruluşundan bugüne kadar karşılıksız 2500 ortatahsil, 5400 yüksek tasil ve 170 adet yüksek lisans öğrencisine burs verilmiştir. 2.-İlmi teşvik babında İstanbul’daki İmam – Hatip Liselerini 1.2. ve 3.lükle bitiren öğrenciler çeşitli hediyelerle taltif edilmektedir. 3.- Yurt inşaatı; Fatih, Fethiye, Katip Muslahiddin Mahallesinde 4 ve 5 parseller üzerinde 500 kişilik öğrenci yurdu inşa edilmiş olup; İstanbul İmam – Hatip Lisesinin dershane ihtiyacı gözönünde bulundurularak İstanbul İmam – Hatip Lisesine dershane olarak tahsis edilmiştir. 4.- Yine aynı yerde mülkiyeti vakfımıza ait 18 parsel üzerine 5 katlı bina inşa ettirilmiş olup; eğitim ve öğrenim görenlere tahsis edilerek misafirhane, yurt veya pansiyon olarak hizmet görmek kaydıyla tasarrufu İlim Yayma Cemiyetine bırakılmıştır. 5.- İstanbul’daki ihtiyaç sahibi İmam – Hatip Liselerine kütüphane tesisi ve kitap yardımları yapılmaktadır. 6.- İmam – Hatip Liselerine bağlı yurtlarda kalan talebelerin yurt masrafları için yardım yapılmaktadır. 7.- İmam – Hatip Liselerine fotokopi makinaları, ders malzemeleri ve ihtisas kursları için nakdi yardımlar yapılmaktadır. 8.- İstanbul İmam – Hatip Liselerinin ve bu okullara devam eden öğrencilerin mali durumları gözönünde bulundurularak, okul aile birlikleri ile muhtelif zamanlarda toplantılar tertip edilerek, onların dilek ve temennileri değerlendirilmiş, okul aile birliklerine imkanlarımız nispetinde nakdi yardımlarda bulunulmuş ve yardımlarımız devam etmektedir. 9.- Bu hizmetlerimizin yanında Vakıf Merkezimizde bir hayırseverin himmetiyle temin edilen 35 adet bilgisayarla, Eminönü Halk Eğitimi Müdürlüğü işbirliği ile bilâ ücret SERTİFİKALI bilgisayar, Osmanlıca, Arapça ve İngilizce yabancı dil kurslarımız devam etmektedir. 10.- İmam – Hatip Liselerindeki öğretim görevlilerinin mali durumları gözönünde bulundurularak, onların müstehak yavrularına burs yardımında bulunulmaktadır. 11.- Bursiyerlerimize yedi ay müddetle ayda : a) Orta tahsile 200 TL. b) Yüksek tahsile 250 TL. c) Yüksek Lisansa 300 TL. Burs verilmektedir. 12.- Vakıf Konferans Salonunda Ramazan aylarında iftar programları, değerli ilim adamlarının iştirakıyle çeşitli seminerler, konferans, panel ve oturumlar düzenlenmektedir. 13.- Vâkıf’ımızın ve vakfımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunanlardan ahirete intikal edenlerle şühedamızın aziz ruhlarına ithaf edilmek üzere Ramazan-ı Şerif’te İstanbul’un muhtelif camilerinde Hatm-i Şerif kıraat ettirilerek müşterek duaları kadir günü ikindi namazından önce Fatih Camii Şerifinde icra edilmektedir. Peygamberimiz (S.A.V.) < İnsanlarnn en hayırlısı , insanlara faydalı olanıdır.> buyuruyor. Bizler de bu kısa ömrümüz elverdiği müddetçe, insanlara faydalı olmak, geride hayırlı eser bırakabilecek nesillerin yetişmesi için uğraş vermekteyiz. Bu hizmetlerimizin daha geniş ve daha verimli olabilmesi için siz saygıdeğer hayırseverlerden istirhamımız: a) Arzu ettiğiniz miktarda (zekât ve teberru olarak) nakdi bağış yaparak aylık veya yıllık öğrenim bursu verebilir veya bu hususta yardımlarını esirgemeyecek hayır sahiplerini vakfımıza kazandırabilirsiniz. b) Hertürlü bina ve arsa gibi gayrimenkullerin vakfımıza bağışı hususunda yardımlarınızı bekliyoruz. İhtiyaç görüldüğü takdirde bağış yapan müteberrilerimizin her türlü bakım, tedavi ve hizmetleri vakfımız tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı hizmetler, hayırseverlerin yardımları ile olur. Çalışmak ve gayret bizden, tevfik ve inayet Allah (c.c.)’dandır.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ