ANASAYFA arrow İBN'UL EMİN arrow ESERLERİ
UMUMİ HEYET TOPLANTISI

Muhterem Efendim,

Vakfımızın Umumi Heyet Toplantısı 18 OCAK 2020 Cumartesi günü saat: 11.00 da Nişancı Mahallesi, Feshane Caddesi, Numara 44 Eyüpsultan / İstanbul Adresinde yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin müzakere ve karara bağlanması için teşrifleriniz zaruridir.

Nisabın sağlanamaması, Vakıf hizmetlerinin aksamasına sebep olacağından behemehâl toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarım.                                                                     

                                                                           Ahmet Samet YAPAR

                                                                                  Vakıf Başkanı

GÜNDEM :

1.-  Açılış

2.-  Divan Heyetinin seçilmesi ve Divan Toplantı Zaptını imzaya yetkili kılınması.

3.-  2019 yılı Faaliyet ve Mali Raporuyla Murakabe Raporunun okunması.

4.-  Faaliyet ve Mali Raporun müzakeresi.

5.-  Mütevelli ve Murakabe Heyetlerinin ibrâları.

6.-  2020 yılı için hazırlanan Bütçenin okunarak müzakere ve kabulü için oya sunulması.

7.-   Vefat nedeniyle münhal bulunan Umumi Heyet’e üye seçilmesi.

8.-   Vakıf Senedindeki tadilat ve ilaveleri içeren taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9.-   Üç sene müddetle görev yapacak Mütevelli Heyeti, Murakabe Heyeti ve Eğitim Heyeti için seçim yapılması. 

10.-   Dilek ve temenniler.

11.-   Kapanış.